+48 666 036 267

DEXTER - Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny
terapie zaburzeń zachowań i szkolenie psów

Szkoła Szczeniąt


Dlaczego konieczna jest praca ze szczeniętami ?
Właściwy rozwój szczenięcia tj. nabycie pewnych umiejętności przed ukończeniem 6-go miesiąca życia, w znakomitej mierze wpływa na jego przyszłe relacje z człowiekiem oraz z innymi psami, na bezproblemowe dostosowanie się do otaczającego go środodowiska, czy na prawidłowe reakcje na bodźce zewnętrzne w różnych sytuacjach.
Istotne jest sharmonizowane odpowiednich działań (tj. wykształcenie homeostazy sensorycznej czyli równowagi emocjonalnej pomiędzy organizmem i światem zewnętrznym, socjalizacja, podstawy edukacji) do poszczególnych etapów rozwoju psychicznego szczenięcia. Stymulacja ( dostarczanie bodźców zewnętrznych, dotykowych, wizualnych, akustycznych) powinna się już rozpocząć od 45 dnia ciąży i trwać do 12-14 tygodnia. Socjalizacja (nauka komunikacji, samokontroli, hierarchizacja, odłączenie) powinna się rozpocząć już w 3 tygodniu i trwać do 12-14 tygodnia (4-6 tydzień jest najbardziej efektywny). Edukację w formie zabawy idealnie jest rozpocząć już od 8 tygodnia.
Reasumując, pierwsze 12-14 tygodni jest nader kluczowe dla prawidłowego rozwoju szczenięcia, dlatego praca nad nim powinna się rozpocząć już w hodowlach i być kontynuowana przez przyszłych właścicieli, tak aby w przyszłości cieszyć się towarzystwem zrównoważonego emocjonalnie psa.

Zakres zajęć szkoły szczeniąt:
1.Stymulacja sensoryczna
Szczenię przyswaja dotykanie różnych części ciała, wykonywane są manipulacje np. podnoszenie, stawianie na niestabilnym podłożu..., pojawiają się elementy wizualne, akustyczne, węchowe, smakowe.
2.Socjalizacja wewnątrzgatunkowa
Szczenię poznaje i przebywa z różnymi psami (innych ras), poprzez zabawę uczone jest komunikacji z innymi psami
3.Socjalizacja międzygatunkowa
Szczenię oswajane jest z ludźmi (dziećmi, dorosłymi), w różnych przebraniach, wykonywane są manipulacje, aranżowane są różne sytuacje z życia codziennego
4.Podstawowa edukacja
Szczenię poznaje podstawowe komendy z zakresu I stopnia posłuszeństwa, nauka odbywa sie w duchu zabawy

Oferta dla hodowców:
Wychodząc na przeciw obawom hodowców o kondycję zdrowotną szczeniaków, zajęcia szkoły szczeniąt organizujemy na miejscu w hodowlach w możliwym do przeprowadzenia zakresie. Czas trwania, zakres zajęć oraz ceny ustalane są indywidualnie. W ramach zajęć bezpłatnie przeprowadzamy test predyspozycji psychicznych. Wystawiamy certyfikat ukończenia Szkoły Szczeniąt z wynikami testu Campbell'a.

Oferta dla właścicieli:
Zajęcia z właścicielami szczeniaków prowadzimy w następujących grupach wiekowych:
1. Maluchy; grupa wiekowa 8 - 16 tygodni
2. Średniaki; grupa wiekowa 16 tygodni - 6 miesięcy
3. Starszaki; grupa wiekowa 5 - 6 miesięcy

Forma zajęć jest analogiczna do szkoleń psów dorosłych z posłuszeńtwa tj. standardowe zajęcia z właścicielem oraz zajęcia z pobytem w hoteliku, z wyjątkiem pierwszej grupy wiekowej.