+48 666 036 267

Klauzula informacyjna
związana z ochroną danych osobowych po wejściu w życie przepisów RODO


Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSH Zbigniew Strycharek z siedzibą w Mrozach przy ul. Spokojnej 31, 96-330 Puszcza Mariańska zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
⦁ imię i nazwisko
⦁ adres e-mail
⦁ nr telefonu.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia pobytu zwierzęcia w Ośrodku Szkoleniowo Hotelowym (OSH) i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zgłoszenia zwierzęcia.
4. Podanie danych jest niezbędne do rezerwacji pobytu zwierzęcia w OSH.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
⦁ żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
⦁ wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
⦁ przenoszenia danych,
⦁ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
⦁ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez rok od momentu odbioru zwierzęcia.
Korzystanie z serwisu www.hotelikpupila.pl oznacza akceptację klauzuli i dobrowolną zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.